Prices

We are all different, and want different things.

Vi är alla olika, och vill ha olika saker.

_DSC9114l

That is why I offer the possibility to choose from a menu of products! Make your own package, perfect for you.
My photography fee is 1000:-. That includes administration, consulting, the session, editing, and an online-gallery. When you see the photos you choose your favourites, and what products you want.
I offer digital files, Fine Art prints, framed photos, and canvas. The prices start at 500:-.

Därför erbjuder jag möjligheten att välja från en meny av produkter! Skapa ditt eget paket, personligt för dig. 
Min fotograferingskostnad är 1000:-. Den kostnaden täcker administration, konsultation, fotograferingssessionen, redigering, samt ett urvalsgalleri online. Först när du ser dina bilder väljer du ut dina favoriter och i vilken form du önskar dem.
Jag erbjuder digitala filer, Fine Art printar, inramade tavlor, och canvastavlor.
Priserna startar på 500:-.

_DSF4076-l

Klicka här för att ladda ner information och prislista!

Please e-mail me to get information and pricelist in english! hello@kelpiephoto.com

Du kan självklart också maila mig, så skickar jag! hello@kelpiephoto.com

_DSF0485

Do you want something really special?

I offer Fine Art Dog Portraits. A mix between a photo and art, a fairytale in a photograph… with your dog as the main character! Together we talk about the idea and the feeling you want. In a photosession we take the different photos I need to put the story together. And then you need to trust me as I put my creativity to work…

As I can’t say exactly how the outcome will be, if you don’t like it you don’t buy it. But I really think you will love it.

The price is 5000:-.

You get the photo both as a digital photo and as a framed A3 fine art print.

This is a uniqie piece of art, and it takes me about ten hours to make from start to finish. I will only do a limited amount, and I have to be sure I can make something that we both will love. Contact me, and we’ll start talking!

Vill du ha något riktigt speciellt?

Jag erbjuder Fine Art Hund Porträtt. En blandning av foto och konst, en saga i ett fotografi… med din hund i huvudrollen! Tillsammans pratar vi om vilken idé och vilken känsla du vill ha. I en fotosession tar jag de bilder jag behöver för att skapa din historia. Och sedan behöver du bara lita på mig när jag låter kreativiteten jobba…

Eftersom jag inte kan säga exakt hur slutresultatet kommer att bli, finns det inget köptvång. Men jag tror att du kommer att älska resultatet.

Priset är 5000:-.

Du får bilden både som inramad A3 fine art print, och som digital bild.

Detta är ett unikt konstverk, som tar mig ca 10 timmar att slutföra. Jag kommer enbart att göra ett begränsat antal, och jag behöver känna mig säker på att jag kan skapa något som vi båda kommer att älska. Kontakta mig, så pratar vi!