Prices

We are all different, and want different things.

That is why I offer the possibility to choose from a menu of products! Make your own package, perfect for you. Or you choose one of my pre-made packages, and get a little more for your Money.

Vi är alla olika, och vill ha olika saker. Därför erbjuder jag möjligheten att välja frå en meny av produkter! Skapa dit eget paket, personligt för dig. Eller så väljer du ett av mina färdiggjorda paket, och får lite extra valuta för dina pengar.

Do you want to book me for a wedding? Wedding prices are a bit different, send me an e-mail and we’ll talk!

Vill du boka mig till ett bröllop? Bröllopspriser är lite annorlunda, skicka ett mail så pratar vi!

_DSC9114l

A la carte

Fee per hour: 1000:-
This fee includes preparing, an online-gallery to choose from, and editing of the photos you want.

Timtaxan inkluderar förarbete, onlinegalleri att välja från, och redigering av dina valda bilder.

Digital photos (always two versions: high resolution and web-ready)
1 digital photo:  500:-
5 digital photos:  2000:-
10 digital photos;  3000:-

Fine art print
A4: 500:-
A3: 1000:-

Framed photo
A4: 1000:-
A3: 1500:-
Collage: 1500:-

_DSF4076-l

Small

Perfect for one dog, portraits or action – 2500:-

Lagom för en hund, porträtt eller action

 • 1 hour session
 • 5 digital photos
 • 1 A4 fine art print

Medium

If you want portraits and actionphotos, or photos of your dog working – 4000:-

Om du önskar både porträtt och actionbilder, eller foton av hunden och/eller ekipaget i arbete

 • 1 hour session
 • 10 digital photos
 • 2 A4 fine art prints

Large

Do you have multiple dogs, or want more scenerys than just one? We will probably need two hours – 8000:-

Har du flera hundar, eller vill ha bilder från flera miljöer? Vi behöver antagligen två timmar

 • 2 hour session
 • 20 digital photos
 • 4 A4 fine art prints
 • 1 framed photo of your choice (collage, A3)

All inclusive

No need to choose, you get it all! – 15.000:-

Du behöver inte välja, allt ingår!

 • As long as it takes (no more than 3 hours, for the dog’s sake)
 • All digital photos
 • 6 A4 fine art prints
 • 4 A3 fine art prints
 • 3 framed photos of your choice (collage, A3)

BOOK YOUR SESSION

BOKA DIN FOTOGRAFERING

_DSF0485

Do you want something really special?

I offer Fine Art Dog Portraits. A mix between a photo and art, a fairytale in a photograph… with your dog as the main character! Together we talk about the idea and the feeling you want. In a photosession we take the different photos I need to put the story together. And then you need to trust me as I put my creativity to work…

As I can’t say exactly how the outcome will be, if you don’t like it you don’t buy it. But I really think you will love it.

The price is 5000:-.

You get the photo both as a digital photo and as a framed A3 fine art print.

This is a uniqie piece of art, and it takes me about ten hours to make from start to finish. I will only do a limited amount, and I have to be sure I can make something that we both will love. Contact me, and we’ll start talking!

Vill du ha något riktigt speciellt?

Jag erbjuder Fine Art Hund Porträtt. En blandning av foto och konst, en saga i ett fotografi… med din hund i huvudrollen! Tillsammans pratar vi om vilken idé och vilken känsla du vill ha. I en fotosession tar jag de bilder jag behöver för att skapa din historia. Och sedan behöver du bara lita på mig när jag låter kreativiteten jobba…

Eftersom jag inte kan säga exakt hur slutresultatet kommer att bli, finns det inget köptvång. Men jag tror att du kommer att älska resultatet.

Priset är 5000:-.

Du får bilden både som inramat A3 fine art print, och som digital bild.

Detta är ett unikt konstverk, som tar mig ca 10 timmar att slutföra. Jag kommer enbart att göra ett begränsat antal, och jag behöver känna mig säker på att jag kan skapa något som vi båda kommer att älska. Kontakta mig, så pratar vi!