About me

I live in Skåne, Sweden, and I specialize in photographing LOVE. That means that I photograph families, weddings, newborns – and mostly I photograph dogs and their humans. For me, it’s all about the feelings, the memories and having a really good time! I will never ask you to pose or smile – instead I will make you do it naturally.

Jag bor i Skåne, Sverige, och jag specialiserar mig på att fotografera KÄRLEK! Det betyder att jag fotograferar familjer, bröllop, nyfödda – och mest av allt fotograferar jag hundar och deras människor. För mig handlar allt om att fånga känslorna och minnena, och ha roligt under tiden! Jag kommer aldrig att be dig posera eller le – istället får jag dig att göra det helt naturligt.

And more than that: I can teach you how to do the same. Sounds good, right? I give workshops and onlineclasses in photography and post-processing.

Och mer än så: jag kan lära dig att göra detsamma. Det låter väl bra? Jag håller workshops och online-kurser i fotografering och redigering.

2017-04-06-Åsa-KelpiePhoto-0037-Edit

On a more personal note. I am…

…a free spirit, passionate about life and doing things I love. I’m an artist, and my chosen artform is photography.

…a teacher at heart. I love teaching! Join me in an online-class or a workshop, and I promise to be totally devoted to you.

…a total dog-freak: I live with three dogs, I teach about dogs, I train and compete, and I photograph dogs. I know dogs! That means I can bring out the best in YOUR dog – and capture it in a photograph!

…always cold…Sweden is charming but cold! I left my heart in Fuerteventura, and I come back every chance I get. With the mountains and the ocean and the wind I can breathe. I can live…

Lite mer personligt. Jag är…

…en fri själ, passionerad över saker jag älskar. Jag är en konstnär, och min valda konstform är fotografi.

…en född lärare. Jag älskar att lära ut! Gör mig sällskap i en onlinekurs eller en workshop, så lovar jag att vara hängiven ditt lärande.

…en total hundidiot: jag lever ihop med tre hundar, jag lär ut om hundar, jag tränar och tävlar, och jag fotograferar hundar. Jag kan hundar! Det betyder att jag kan locka fram det bästa i DIN hund – och fånga det på bild!

…alltid kall…Sverige är trevligt men kallt! Jag har mitt hjärta på Fuerteventura, och åker tillbaka dit varje gång jag får möjlighet. Med bergen och havet och vinden kan jag andas och leva…

Åsa_SV_22

And I’m in love with love. I live with my husband who is my better half and my twin-soul, and I find beauty in relations between people. Families. Lovers. Friends. I am a certified moment designer, and I create and capture genuine emotions – always with a smile!

Och jag är kär i kärleken. Jag bor ihop med min man som är min bättre hälft och min själsfrände, och jag ser skönheten i relationen mellan individer. Familj. Älskare. Vänner. Jag är certifierad inom Moment Design, och skapar och fångar äkta känslor. Alltid med ett leende!

Let me give you my full attention in a photosession or an online-class. I promise you a really good time and fantastic photos!

Låt mig ge dig min fulla uppmärksamhet i en fotografering eller en onlinekurs. Jag lovar dig en trevlig stund och fantastiska bilder!

2017-04-06-Åsa-KelpiePhoto-0100-Edit

 

Spara